KADER TANRIÇALARI   / MOIRALAR

 

Yunan Mitolojisinde   “Kader Tanrıçaları” olarak söz edilen Moiralar  ya da Mireler [İngilizce de Fate  ya da Fateler,  Fates olarak da yer alır. Kendine Roma mitolojisinde de  Parçae [tekil parça] olarak yer bulmuştur.

Aynı zamanda Merhametliler diye de anıldıkları dönem dönem görülmüştür. Her şeyden önce,  Moiralar’ da ilk göze çarpan şey beyaz giysiler içinde bedenselleştirilmiş olmalarıdır.

 

YUNAN EFSANELERİ

ANTİK DÜNYANIN KADERE BAKIŞI

 

En önemlisi, Moiralar’ı  tanıyabilmemiz için  Antik Yunan Edebiyatın’ da yer alan efsaneleri, antik dünyanın kadere bakışını  anlamamız gerekir.

 

KADER TANRIÇALARI 3 KIZ KARDEŞ

KADERİN AĞLARI

 

Birincisi, Antik Yunan Edebiyatın’ da edebi eserlere sıklıkla konu olan keder ve kaderin bilinmezliğidir. Kader sadece ölümlü diye nitelendirilen insanları değil aynı zamanda tanrıları da çok sarsıcı şekilde etkileyebiliyordu.

 

Kesinlikle, kader kaçınılmazdı ve önüne gelen her şeyi ezip yok ediyordu. Alın yazısı ve kader üzerine Yunan İlk Çağında’ ki görüş şu şekildedir. Her şeyden önce, insan anne karnından doğar doğmaz kader onun ömür ipliğini bükmeye başlar. Bu sırada 3 Moiralar  devreye girer ve her insanın ipliğini büküp dururlar, vakti geldiğinde keserler ve o anda insan ölür.

 

Başka bir deyişle, Kronos (Zaman Tanrısı) ve Uranos (Gökyüzü) Tanrıların Atasıdır. Ve  Tanrı olmalarına rağmen yapılan kehanetlere karşı duramaz, kendilerini bekleyen kaderin önüne geçemezler.

 

İlk başta, Odysseus ve İlyada destanlarında adları geçen 3 kız kardeş Moiralar’ın  isimleri de tarihin akışında öncelikli yer tutmaktadır.

Klotho, Laekheis ve Antropos olarak anılan bu üç kız kardeşin  iş bölümü de bulunmaktadır. Efsaneye göre; insanın ömrünün ipliğini Klotho dokumaktadır.  Diğer kardeş Lakhesis, dokunan ömrün yani ipliğin uzunluğunu belirlemektedir. Sonrasın da ise 3. ve son kız kardeş Antropos ise bu ipliği yani ömrü zamanı geldiğinde kesip atardı.

Dolayısıyla, kaderin değişmez yapısı, Antropos adıyla bütünleşmiş gibi görünür. Zira kelime anlamıyla Antropos, eğilip bükülmeyen, bildiğinden geri durmayan ve asla geri adım atmayan inatçı anlamına gelmektedir.

 

 

İnsanca akademi youtube hesabında gezinerek yeni hikayeler keşfedebilirsiniz.

 

 

Bu yazı, İnsanca Akademi Editör Ekibi’nden Mine Güven tarafından düzenlenmiştir.