Ütopya: Tommaso Campanella’nın Güneş Ülkesi

ÜTOPYA:  TOMMASO CAMPANELLA’NIN GÜNEŞ ÜLKESİ

Sözcük kökeni Yunanca’dan gelen ütopya kavramı gerçek olmayan yer, içinde mümkün kılınmayacak unsurlar barındıran ideal toplum düzeni ve devlet yapısı demektir. Ütopyalarda düşsel ögelere çokça rastlarız. Yazarın Güneş Ülkesi isimli eseri ise önemli ütopyalardandır.

Tommaso Campanella Güneş Ülkesini Neden Yazdı?

Tommaso Campanella 1538’de İtalya’da doğmuş 1639 yılında Paris’de vefat etmiştir. Campenalla; yazar, şair aynı zamanda filozoftur. Ne yazık ki ömrünün çoğunu düşünce yapısından dolayı hapishanede geçirmiştir.

Campanella İtalya’da yaşadığı dönemde devlet yapısındaki bozuklukların insanları mutsuzluğa ittiğini gözlemlemiştir. Sınıfsal farklılıklar arasındaki ekonomik eşitsizliğin artışı, kilisenin dogmatik düşünceleri, halkın ayaklanma olayları ve halkın yönetimden uzak tutularak düşüncelerinin önemsenmemesi gibi unsurlar bu bozukluklardan birkaçıdır. Bundan dolayı Campanella, toplumsal iyileşmenin sadece ideal devlet sistemi kurmayla sağlanacağına inanmıştır. Böylece kendisi “Güneş  ülkesi” adında  kusursuz bir devlet yapısı tasarlamıştır. Karanlığa mahkum edildiği hapishane yıllarında güneşe hasret kalmıştır.  Bundan dolayı kaleme aldığı yapıta “ Güneş” adını vermiştir.

Güneş Ülkesi

Biraz Güneş Ülkesi’nden bahsedelim. Ülke, yaşam tehlikesi yaratmayan aynı zamanda mutlu yaşam sürdürülecek bir yerde inşa edilmiştir. İç içe geçmiş yedi surla ülkenin güvenliği sağlanmıştır. Böylece düşmanlar tarafından işgal edilmesi daha zorlayıcı olmuştur. Ülkeyi yönetme yetkisi  (hem dini  hem de siyasi yönden) Sole (Güneş) adındaki bir rahibe verilmiştir. Yönetici haricinde üç farklı bakan da yönetimde söz hakkına sahiptir. Bu bakanları inceleyecek olursak;

  1. Sin: Bilgelik yani akıl bakanı olarak bilinir. Bütün din ve eğitim sisteminden sorumlu idaredir.
  2. Pow: Ülkenin korunması, askeri ve güvenlik alanından sorumlu idaredir.
  3. Mor: Ülkede yaşayan halkın arasındaki iletişimi sağlayan ve bütün ilişkilerden sorumlu idaredir. Aynı zamanda evlilik izni için de başvurulan yetkili mercidir.

Ayrıca, ülkede bilim, sanat ve eğitim büyük önem taşımaktadır. Cinsiyet fark etmeksizin herkesin eğitim hakkı vardır. Ülkede yaşayan insanlar aldıkları eğitim ve sahip olduğu yetenek dahilinde meslek edinebilirler. Edindikleri meslekte ehlileşme imkanı da tanınmıştır. Ülkede devamlı üretim söz konusudur. Tarımla ilgili her türlü bilgiye sahiplerdir. Bu yüzden kullanılmayan tarım arazisi yoktur. Bunların yanı sıra, alınan eğitimlerde ilmin haricinde askeri eğitim de verilmektedir. Böylelikle savaş durumlarında düşmana karşı tedbirli olabilmektedirler. Güvenlik amacıyla ülkede gözcüler mevcuttur.

Güneş Ülkesi’nde dış ticaret için para kullanılırken iç ticarette takas yöntemine başvurulur. Gümüş, altın ve para değersiz görülmektedir. Bireysel hırs, doyumsuzluk ve savaş niteliği yaratacak bir rekabet doğurmaması için  güneş ülkesinde özel mülkiyete izin verilmemektedir. Bütün mülk devlete aittir. Ülkedeki her şey ortak kullanıma açıktır. Özel mülkiyetin reddedildiği ülkede ihtiyaçtan fazlası alınamadığından dolayı eşitlik sağlanabilmektedir. Ülkede, günlük çalışma saati dört saat olarak belirlenmiştir. Kişiler, çalışma saatleri dışındaki vakitlerde bilim ve sanatla ilgilenirler. Ayrıca, ülkede doğal güzellik anlayışı hakimdir. Makyaj yapmak ya da süslenmek güzellik için kriter sayılmamaktadır. Ülkenin kuruluş amacı insanların mutluluk içinde yaşamasıdır. Fakat bahsedilen mutluluk bireysel değil toplumsal mutluluktur.

 

 

Benzer içerikler için instagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.