Kadın Eğitiminin Önemi Ve Toplumdaki Rolü

Kızların Eğitimi

İslam dininde ilk emir olan ‘Oku’ cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanlığa hitap etmektedir ve yine ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ ayeti de hem erkeğe hem kadına seslenmektedir. Eğitimde, kadın-erkek ayrımından ziyade yetenek ve zeka ön planda tutulmalıdır. Ülkemizde kız çocuklarının da eşit şartlarda eğitim görmesi için yapılan kampanya ve projeler vardır. Bunlardan bazıları şöyledir; “Eğitimime %100 Destek”, “Deniz Yıldızı”, “Önce Çocuklar” , “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları Projesi”, “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak Projesi”. Medya tarafından oluşturulan kampanyaların en geniş olanı Milliyet gazetesi tarafından yapılan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası olmuştur. Araştırmalara göre okulu terk etme (bırakma) oranı, kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha fazla olduğu görülmektedir…

Kadın-Erkek Kimliklerinin Toplumsal Cinsiyet Kültürü İçerisindeki Yeri

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2009 yılında hazırladığı “Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme” konulu raporda, ebeveynlerin ve çocukların eğitim düzeyi düştükçe erken evliliklerin oranı artmaktadır. Bu sonuca göre; eğitim seviyesi yükselmedikçe kız çocuklarımızın erken evlendirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Yine diğer bir araştırmaya göre ilköğretim Türkçe ders kitaplarındaki görsellerde erkeklerin kadınlardan daha fazla yer aldığı; genellikle evin her türlü işleri ve çocuk bakımıyla ilgili rollerde kadın gösterilmiştir. Aynı zamanda cinsiyet rollerinde ise anneler daha işe yaramaz ve pasif, babaları ise girişken ve akıllı ebeveynler olarak gösterilmiştir. TÜİK Aile Yapısı Araştırma projesinde “Kadın çalışmamalıdır” görüşüne sahip erkekler %23; kadınlar ise %10 oranındadır. Bununla birlikte “Kadının asli görevi çocuk bakımı ve ev işleridir” düşüncesi erkeklerde ve kadınlarda en yüksek yüzdeyi yakalamıştır (%64,7). Bir başka TÜİK Araştırması; “cinsiyete dayalı ücret farkı” eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların gelir düzeyinin arttığı ancak tüm düzeylerde erkeklerden daha düşük gelire sahip oldukları görülmektedir. Yani aynı işi yapıyorsun aynı emeği harcıyorsun ama kadın olduğun için daha düşük gelir elde ediyorsun. Sizce bu ne kadar adil? Cinsiyet temelli mesleki ayrışmanın hâlâ çok belirgin olduğu ülkemizde teknik bilimlerde (mühendis, mimar, iktisat-işletme) okuyanların %70’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. ‘Öğretmenlik, bankacılık tam kadınlara göre’ cümlesi; kadınların seçeceği ya da edineceği mesleklerde de toplumsal cinsiyet rollerinin baskın olduğunu göstermektedir. Akademik veya yönetici kadrolarında ise kadınların erkeklere oranla daha azdır. Örneğin, rektörlerin sadece %6’sı kadındır.

 

Ülkenin Kalkınması ve Gelişmesinde Kadın Eğitiminin Önemi

Kadının toplumsal anlamda rol ve statüsü olarak doğru yerde olmasının, ülkenin gelişimi açısından da son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple bilinçli, nitelikli ve verimli bir eğitim verilmesi ile ülkenin  refah düzeye gelmesi beklenebilir. Üreten bir toplumun gelişmesi için cinsiyet ayrımı güdülmeden, kızlarımızın da eğitim hakkı yok sayılmamalıdır. Ulu önderimiz Atatürk; kadınların, anne olarak eğitici olmalarından dolayı toplumdaki yerinin önemi üzerinde durmaktadır. Çocuklarının ilk eğiticisi olacak olan kızlarımızın eğitimleri bu sebeple çok önemlidir. Bundan dolayı ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve kalkınması için kadınların üretkenlikte erkeklerle aynı düzeye ulaşabilmesini engelleyen olguları ortadan kaldırmak, kadınların erkeklerle aynı eşit seviyede muamele görülmesini sağlamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir nesli yetiştiren, eğitenler kadınlarımızdır. Göz ardı etmememiz gereken bir hususta, her anlamda en güçlü olan ülkeler, eşit ve nitelikli bir eğitim veren ülkelerdir.

İçinde yaşadığımız topluma yabancı olmayalım, ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanılan gerçeklere yokmuşçasına gözümüzü kapatmayalım. Çünkü 21. yüzyılda yani bu çağda kız çocuk doğurdu diye eşine şiddet uygulayan dahası öldüren baba var !

 

Kaynakça

-Aile yapısı araştırması. (2006). Türkiye İstatistik Kurumu.

 

Diğer psikoloji yazılarımız; www.insancaakademi.com/category/psikoloji/

 

Benzer içerikler için İnstagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!