Aşk ve Güzelliğin Tanrıçası: Venüs

venüs

Venüs Tanrıçası’nı Tasvir Etmek

Venüs, Roma mitolojisin en bilinen tanrılarındandır çünkü aşk ve güzelliğin koruyucusudur. Bu iki kavram insanlar için hep önemli olmuştur. Bununla birlikte sanat yapıtlarının ilhamı, birçok olayın ise nedenidir. Bundan dolayı sanat eserlerine de konu olmuştur. Ünlü  Ressam Sandro Boticelli’nin, “Venüs’ün Doğuşu” adlı tablosu da bu örneklerden biridir.

venüs

Venüs güzelliğin temsilcisi olduğunu için kadınların zamanla değişen güzellik algısından Venüs’ün tasviri de etkilenmiştir. Bazen de güzellik anlayışına eleştirel bir yaklaşım sergilemek için özellikle alışılagelmişin dışında tasvir edilmektedir. Niki de Saint Phalle tarafından tasvir edilen “Siyah Venüs”  heykeli;  beyaz tenli, uzun açık renkli saçlı, ince hatlı tanrıçanın tam tersi özelliklere sahip bir heykeldir.

venüs

Bu tanrıça ile ilgili ilgi çekici çalışmalardan biri de fotoğraf sanatçısı Jonathan Thorpe’nin, kanserle ilgili farkındalık uyandırmak için  Boticelli’nin Venüs’ün Doğuşu Tablosu’nu kanserli Venüs’e uyarlanmasıdır. Saçsız ve çıplak olarak tasvir edilmiştir. Yanında ise Boticelli’nin tablosundaki melekler yerine doktor ve hemşireler yer almaktadır.

venüs

Venüs ve Adonis

Adonis, Venüs’ün tutulduğu ölümlüdür. O, Adonis’e aşık olduktan sonra göklere çıkmaktan vazgeçer, yeryüzünde yaşamaya başlar. Bir gün göklere çıkmak zorunda kalır ve Adonis’i çevredeki vahşi hayvanlara yaklaşmaması için uyarır. Fakat Adonis onun nasihatlerini dikkate almaz. Bir yaban domuzunu kışkırtarak ininden köpeklerle birlikte çıkartır. Yaban domuzunu mızrağıyla yaralar fakat yaban domuzuna bir şey olmaz. Hayvan hıncını dişlerini gencin göğsüne geçirerek alır. Adonis, ağır bir şekilde yaralanarak yere serilir. Venüs sevgilisinin iniltilerini duyar duymaz yeryüzüne iner ama Adonis artık yaşamıyordur. Sevgilisi ağlayarak dövünür, Kader tanrıçalarına sitem eder. Adonis’in kanını alıp biraz nektar serpiştirir, kan damlacıkları çiçeğe dönüşür. Rüzgar esince çiçeklenen ve başka bir rüzgarla giden bu kısa ömürlü çiçeğe anemon ya da rüzgar çiçeği de denir. Sonuçta Anemon çiçeği, Venüs ve Adonis gibi kavuşamayan aşıkların temsili olarak yeryüzünde hala açmaya devam etmektedir.

anemon

KAYNAKÇA

Bulfınch, T., (2020), Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, ( 67-68), ( Öz, Hoşafçı, Çev.), İstanbul, İnkılap Kitabevi

Arı, Ba., (2019), Geçmişten güncelle Venüs, İdil Dergisi, cilt (8), 321-328

Wikipedia.org, Venüs(Mitoloji), 11.07.2022,

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%BCs_(mitoloji)#:~:text=Ven%C3%BCs%2C%20Roma%20mitolojisinde%20a%C5%9Fk%C4%B1n%20ve,tir%20(Y

 

Bu yazı İnsanca Akademi editör ekibinden Melek Nur Yıldırım tarafından düzenlenmiştir.