Özgürlük Nedir? Somut olarak özgürlük, herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve ...

Öldükten Sonra Şampiyon Öldükten sonra insanın başına neler geleceği ile ilgili çeşitli inanışlar vardır. Bir ...

Duygular Kuramının Karmaşık Denklemi Duygu, bir olay ya da olgular zincirinin insan doğasında meydana getirdiği ...

Aşure Kelimesinin Kökeni: Aşure kelimesinin kökeni Arapçadır (âşûrâ). Arapçada on anlamına gelen ‘’aşr’’ kelimesi ile ...

MİTOLOJİ VE ÇAĞDAŞ SANAT Mitoloji nedir? Yunancada masal ya da hikâye anlamlarına gelen ‘mythos’ sözcüğü ...

Martin E.P. Seligman Perma Modeli’nin yaratıcısı Martin Elias Peter Seligman, 12 Ağustos 1942 doğumlu psikolog, ...

GEÇİŞ DÖNEMİ 1939-1950 yıllarını kapsayan bu dönemde tiyatrocuların hegemonyası sona ermiş ve Faruk Kenç ile ...

Yogaya Dair Bilinmesi Gerekenler  Yoga kelime olarak bakıldığında birleştirmek anlamına gelir. Hem felsefesiyle hem de ...

BAŞARIYA GİDEN KARANLIK YOL: MAKYAVELİST KİŞİLİK Niccolò Machiavelli, başarı için “Amaca ulaşmak adına her araç ...

İnsanlar Neden Ekstrem Sporlara İlgi Duyuyor? Daha önce hiç tehlike ve heyecan içeren eğlenceleri bir ...